TeachLearn.jpg

PROGRAM TEACH&LEARN – KOREPETYCJE DLA DZIECI PRACOWNIKÓW MASPEX

Głównym celem Programu Teach&Learn jest pomoc dzieciom Pracowników w nauce i umożliwienie pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i językowych (matematyka, język angielski). Udział w programie jest całkowicie bezpłatny – Pracownicy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z uczestnictwem w Programie.  Adresatami Programu Teach&Learn są dzieci wszystkich Pracowników zatrudnionych w Spółkach Grupy Maspex – zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Program daje też Pracownikom możliwość wzięcia udziału w wolontariacie i zaangażowania się w pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia w uczeniu się. Każdy z nich może dołączyć do Programu jako Nauczyciel-Korepetytor. Do wolontariatu może również zaprosić swoje dziecko.

Korepetycje będą odbywać się w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Forma udzielania korepetycji (np. wybór odpowiedniej dla obu stron aplikacji) będzie uzgadniana między Rodzicem reprezentującym Ucznia, a Nauczycielem-Korepetytorem. Obie strony ustalają odpowiednią dla siebie formę kontaktu oraz inne szczegóły (np. dni tygodnia i godziny, w których mają być udzielane korepetycje).

Wypełnij poniższe formularze jeśli:

 • Twoje dziecko potrzebuje pomocy w nauce
 • Chcesz wziąć udział w wolontariacie i pomóc dzieciom innych Pracowników

Informacje dla Pracowników i ich dzieci

 • Do Programu Teach&Learn zgłoszeń swoich dzieci dokonują Pracownicy zatrudnieni w Spółkach Grupy Maspex
 • W Programie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Zgłoszenie Ucznia odbywa się przez Internet – pod uwagę będzie brany poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający prawdziwe dane
 • Aplikacje będą weryfikowane pod kątem dostosowania potrzeb dziecka do możliwości czasowych i wiedzy Korepetytora
 • WAŻNE: Uczniowie, którzy brali udział w Programie w poprzedniej edycji, powinni zostać zgłoszeni przez Rodziców ponownie
 • Zgłoszenia dzieci do Programu przyjmujemy do 31.10.2020 r.
 • Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA

Informacje dla Korepetytorów – Wolontariuszy

 • Program korepetycji działa w oparciu o wolontariat (do jego przystąpienia wymagane jest podpisanie umowy dla Wolontariusza)
 • Korepetytorem może zostać każdy Pracownik zatrudniony w jednej ze Spółek Grupy Maspex oraz Stypendysta Fundacji
 • Do roli Korepetytora Pracownik może zgłosić zarówno siebie, jak i swoje dziecko, które ukończyło 13 rok życia
 • Zgłoszenie Korepetytora odbywa się przez Internet – pod uwagę będzie brany poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający prawdziwe dane
 • Korepetytor musi posiadać wiedzę z przedmiotów wybranych w formularzu zgłoszeniowym (matematyki, języka angielskiego lub innym, który zadeklarował w formularzu) oraz musi potrafić przekazać wiedzę, którą dysponuje
 • Jedna osoba może udzielać lekcji z kilku przedmiotów
 • Wypełnij FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELA

Informacje na temat Programu Teach&Learn oraz korepetycji znajdują się również w Intranecie oraz Extranecie. W sprawach związanych z Programem prosimy kontaktować się z Zespołem Fundacji Maspex, email: korepetycje@fundacjamaspex.com.

Galeria zdjęć