Program stypendialny dla dzieci pracowników Maspex:

Głównym celem Programu Stypendialnego jest udzielenie pomocy w formie stypendiów dla studentów - dzieci pracowników Maspex.

Fundacja wspiera osoby, które chcą podjąć naukę na zagranicznych uczelniach biznesowych lub technicznych, poprzez pokrycie kosztów (czesnego oraz utrzymania studenta), studiowania na wybranej zagranicznej uczelni - niezależnie od tego, czy student dostanie się na uczelnię za pomocą Fundacji, czy samodzielnie.   

   

Zasady działania:

            Stypendium może otrzymać maksymalnie sześcioro studentów, którzy dostaną się na zagraniczne techniczne lub biznesowe studia oraz spełnią warunki określone w Regulaminie Programu Stypendialnego. Wszystkie wnioski złożone przez Studentów zostaną rozpatrzone przez Radę Stypendialną. Przy przydzielaniu stypendiów będzie brana pod uwagę pozycja poszczególnych uczelni w rankingu (według najlepiej punktowanych Uczelni w Wielkiej Brytanii).

            Studenci zgłaszający chęć udziału w programie stypendialnym muszą być dziećmi pracowników jednej ze spółek Grupy Maspex, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Chętni muszą mieć ukończone co najmniej studia licencjackie lub być w trakcie studiów magisterskich lub po ukończeniu studiów, wszyscy powinni perfekcyjnie znać język angielski oraz samodzielnie muszą przygotować się do wymaganych egzaminów i je zdać.

 

Helpline edukacyjny – program dla dzieci pracowników Maspex:

Każde dziecko pracownika Maspex, jako potencjalny kandydat do skorzystania z programu stypendialnego, ma możliwość skorzystania przez cały rok z wiedzy indywidualnych doradców edukacyjnych w Programie Helpline. Doradcy pomagają przy każdym etapie przygotowania do aplikacji na studia.

Ważne!: Przed przystąpieniem do Programu Helpline każde dziecko, jest zobowiązane do wnikliwego zapoznania się ze stroną internetową wybranej uczelni oraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do złożenia aplikacji.

Istnieje również możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych bezpośrednio do Elab Laboratory usług doradców.