Program stypendialny dla dzieci pracowników Maspex:

Głównym celem Programu Stypendialnego jest udzielenie pomocy w formie stypendiów dla studentów - dzieci pracowników Maspex.

Fundacja wspiera osoby, które chcą podjąć naukę na zagranicznych uczelniach biznesowych lub technicznych, poprzez pokrycie kosztów (czesnego oraz utrzymania studenta), studiowania na wybranej zagranicznej uczelni - niezależnie od tego, czy student dostanie się na uczelnię za pomocą Fundacji, czy samodzielnie.   

   

Zasady działania:

            Stypendium może otrzymać maksymalnie sześcioro studentów, którzy dostaną się na zagraniczne techniczne lub biznesowe studia oraz spełnią warunki określone w Regulaminie Programu Stypendialnego. Wszystkie wnioski złożone przez Studentów zostaną rozpatrzone przez Radę Stypendialną. Przy przydzielaniu stypendiów będzie brana pod uwagę pozycja poszczególnych uczelni w rankingu (według najlepiej punktowanych Uczelni w Wielkiej Brytanii).

            Studenci zgłaszający chęć udziału w programie stypendialnym muszą być dziećmi pracowników jednej ze spółek Grupy Maspex, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Chętni muszą mieć ukończone co najmniej studia licencjackie lub być w trakcie studiów magisterskich lub po ukończeniu studiów, wszyscy powinni perfekcyjnie znać język angielski oraz samodzielnie muszą przygotować się do wymaganych egzaminów i je zdać.

 

Helpline edukacyjny – program dla dzieci pracowników Maspex:

Każde dziecko pracownika Maspex, jako potencjalny kandydat do skorzystania z programu stypendialnego, ma możliwość skorzystania przez cały rok z wiedzy indywidualnych doradców edukacyjnych w Programie Helpline. Doradcy pomagają przy każdym etapie przygotowania do aplikacji na studia.

 

Ważne!: Przed przystąpieniem do Programu Helpline każde dziecko, jest zobowiązane do wnikliwego zapoznania się ze stroną internetową wybranej uczelni oraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do złożenia aplikacji.

 

Wstępna konsultacja przeprowadzana przez e-mail ma na celu odpowiednie ukierunkowanie kandydata:

  • asystę przy wyborze uczelni i programów,
  • omówienie procesu rekrutacji na poszczególnych uniwersytetach,
  • konsultacje esejów i szkicu CV,
  • pomoc przy wyborze osób rekomendujących,
  • dostęp do zbioru pytań i odpowiedzi dotyczących zarówno samej rekrutacji, jak i życia w Wielkiej Brytanii,

 

Finalna konsultacja odbywa się przez aplikację skype lub telefon. Polega na ocenie i analizie przesłanych esejów oraz CV, uzupełnionej ewaluacji poprzez e-mail na temat obszarów, które wymagają poprawy bądź uzupełnienia oraz ocenie przydatności i wyboru referencji. Ponadto doradca udziela odpowiedzi na pytania związane z dalszym procesem aplikacji i z późniejszymi studiami w Wielkiej Brytanii.

 

Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych bezpośrednio do Fundacji Ivy Poland usług doradców: indywidualny tutoring, przygotowanie do egzaminów kompetencyjnych (GMAT/GRE) i konsultacje dotyczące języka angielskiego oraz przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych, College Tour po uniwersytetach i pomoc w zakwaterowaniu i wyborze zajęć.