Główne cele Fundacji Maspex

Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na:

  • udzielaniu pomocy stypendialnej uzdolnionym uczniom i studentom, podejmującym naukę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, w szczególności na kierunkach technicznych lub biznesowych,
  • doradztwo edukacyjne w zakresie kształcenia uzdolnionych uczniów i studentów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, w szczególności na kierunkach technicznych lub biznesowych,
  • przeprowadzaniu badań naukowych, dotyczących sposobu odżywiania się poszczególnych grup społeczeństwa,
  • identyfikowaniu aktualnych problemów żywieniowych (otyłość, cholesterol itp.)
  • tworzenie innowacyjnych produktów mających wpływ na poprawę nawyków żywieniowych,
  • sponsorowanie publikacji naukowych, popularyzujących wiedzę z zakresu nauk o zdrowotnych aspektach żywności i żywienia,
  • ponadto Fundacja zajmuje się aktywnym poszukiwaniem środków i możliwości materialnych na realizację swojego głównego celu, jakim jest finansowa pomoc w formie stypendiów dla studentów oraz szukanie nowych rozwiązań w zakresie dystrybucji produktów, a także współpracuje z innymi organami, które mogą jej pomóc w realizacji ustalonego celu.